พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 10, 2011
   
Text Size

ยุทธศาสตร์ชาติ

บทพิสูจน์ความจริงใจ 'นิพนธ์' ทวงถามรัฐบาลกล้าแค่ไหนดันกม.ภาษีที่ดิน

ประธานทีดีอาร์ไอ ชี้ภาษีที่ดินเป็นเรื่องจำเป็นที่สุด ต้องพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้  แม้โอกาสริบหรี่ ผ่านสภาฯ ยาก ชี้เหตุมีกลุ่มผลประโยชน์เยอะ พร้อมปลุกกระบวนการพลังประชาชนหนุน

อ่านข้อมูลเพิ่ม: บทพิสูจน์ความจริงใจ 'นิพนธ์' ทวงถามรัฐบาลกล้าแค่ไหนดันกม.ภาษีที่ดิน

   

เพื่อบ้านเมืองสงบสุข นพ.ประเวศ ลั่นต้องเร่งปฏิรูป ให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน

เชื่อประเทศปฏิรูปตรงนี้ได้ บ้านเมืองมั่นคง ฐานเศรษฐกิจขยายใหญ่ รองรับคนตกงาน ส่งผลทุกอย่างคืนสมดุล ประธานคสป.ปลุกผู้นำชุมชน  คนไทยทุกหมู่บ้าน ตำบล นำข้อเสนอของ คปร.  5 ข้อ  ไปพิจารณา ก่อนแสดงมติเพื่อออกเป็นนโยบาย

อ่านข้อมูลเพิ่ม: เพื่อบ้านเมืองสงบสุข นพ.ประเวศ ลั่นต้องเร่งปฏิรูป ให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน

   

'กษิต' หนุนชำระตำราเรียนประวัติศาสตร์ ตัดทิ้งเนื้อหาดูถูก-เกลียดชัง

เน้นเชิดชูสิ่งดีงาม 2 ประเทศ หวังยุติความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เร่งเดินหน้าพันธะตามกฎบัตรอาเซียน ลดความยากจนในประเทศน้องใหม่ลาว-กัมพูชา-พม่า-เวียดนาม

อ่านข้อมูลเพิ่ม: 'กษิต' หนุนชำระตำราเรียนประวัติศาสตร์ ตัดทิ้งเนื้อหาดูถูก-เกลียดชัง

   

คปร. เสนอ 5 มาตรการ ลดฐานะความเป็นสินค้าของที่ดินเกษตรกรรม

ทั้งจำกัดเพดานถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 50 ไร่ต่อครัวเรือน ,จัดระบบข้อมูลถือครองที่ดินทั้งประเทศ,ตั้งกองทุนธ.ที่ดิน,เก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า และกำหนดเขตใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรให้ชัด “อานันท์” ยันข้อเสนอ แค่การจุดประกายความคิด หวังทุกภาคส่วนขานรับ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คปร. เสนอ 5 มาตรการ ลดฐานะความเป็นสินค้าของที่ดินเกษตรกรรม

   

หน้า 1 จาก 47

ข้อมูลสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

สัมภาษณ์ - ปาฐกถา

ปฏิรูปประเทศไทย ในสื่อต่างๆ

ผู้เข้าชม เว็บไซต์

เรามี 2320 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security Office)

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ยืมเงิน