พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 10, 2011
   
Text Size

สวัสดิการสังคม

เครือข่ายศิลปินฯ จับงานเขียน “ดร.ป๋วย” ประกวดหนังสั้น

เตรียมนำผลงานฉายครั้งแรกที่สมัชชาแห่งชาติฯ มี.ค.“เนาวรัตน์” เผยบทความ ดร.ป๋วย ทำให้เห็นอุดมการณ์ของชาติร่วมกัน ชี้เยาวชนต้องลุกขึ้นมาสานต่อแนวทางปฏิบัติให้เกิดเป็นประเด็นสาธารณะ ขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป ร่วมกับโครงการ ปิ๊งส์ สสส. เปิดตัวโครงการประกวดหนังสั้น “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” จากผลงานการเขียนของ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ โดยมี นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป  ในคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) กล่าวว่า นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจนถึงวันนี้ คนไทยหลายคนยังจำบทความของอาจารย์ป๋วย ได้ขึ้นใจ ถือว่าเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นอุดมการณ์ของชาติร่วมกัน ไม่ว่า ชาติใดในโลกต่างต้องการมีคุณภาพชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นความจำเป็นในชีวิตขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนในสังคม

“ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในสังคม และรัฐซึ่งเป็นของประชาชนนั้น ควรมีหน้าที่สร้างสรรค์ และอำนวยให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นหลักประกันของความเจริญมั่นคง และก้าวหน้าสู่ความเป็นอารยของประเทศ เชื่อว่าแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านมาหลายสิบปี แต่บทความของอาจารย์ป๋วยยังคงไม่ตาย และจะดำรงอย่างเป็นจริงในชีวิตของคนต่อไป”

นายเนาวรัตน์ กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกใช้หนังสั้นเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ว่า เป็นสื่อที่มีศักยภาพในการสื่อสาร เนื่องจากมีโอกาสได้เห็นฝีมือนักทำหนังสือหลายคนว่า มีความกระตือรือร้น เฉียบแหลม และไฟแรง จึงเป็นโอกาสดีที่ศิลปินแขนงนี้จะได้ระดมความคิดเห็น สร้างจินตนาการร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสุข ในขณะที่เยาวชนเป็นกลุ่มที่มีพลังในการกล้าที่จะลองผิด ถูก กล้าที่จะล้มลุกคลุกคลาน รวมถึงมีความสดใหม่ พร้อมที่จะเป็นพลังที่ต่อเนื่องให้กับสังคม โดยผลงานทั้งหมดในการจัดโครงการครั้งนี้จะถูกนำไปฉายครั้งแรกในเวทีสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2554 ที่อิมแพค เมืองทองธานีต่อไป

ประธานเครือข่ายศิลปินฯ กล่าวอีกว่า ประวัติศาสตร์บ้านเมืองในสมัย 2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีมหาบุรุษในยุคนั้นถึงสามคน คือ “ท่านศรีบูรพาเป็นผู้คืนอุดมทัศน์ ท่านพุทธทาสคืนพุทธรรมสู่พุทธศาสตร์ ท่านปรีดีคืนอำนาจสู่ประชาชน” ทั้งสามแนวทางนี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคมให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังคงความสำคัญอยู่ ณ ปัจจุบัน เพียงแต่ขณะนี้ประเทศชาติขาดผู้ผลักดันคล้ายในอดีต ขาดผู้คนประสานเกลียวทั้งสามให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ดังนั้นเยาวชนในฐานะประชาชนคนไทยต้องลุกขึ้นมาสานต่อแนวทางปฏิบัตินี้ ขมวดเกลียวทั้งสามให้เกิดเป็นประเด็นสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดิน สวัสดิการสังคม ความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำ รวมถึงภาษีอากร ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม

ด้าน นายชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ กรรมการสมัชชาปฏิรูป กล่าวว่า บทความของอาจารยป๋วยเรื่อง “จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน” เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นสังคมอุดมคติที่ทุกคนใฝ่ฝัน ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่จริงในประเทศแถบแสกนดิเนเวีย หากประเทศไทยต้องการจะไปให้จุดนั้น ต้องร่วมกันสร้างโครงสร้างของสังคม อุดมการณ์ทางการเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การปกครอง ที่ถือว่าเป็นสิ่งภายนอก โดยอาศัยพลังจากภายในโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม หรือหนังสั้นที่กำลังพูดถึงนี้ จะช่วยจุดประกายความคิด และจินตนาการของผู้คนให้เกิดขึ้น

“สิ่งที่น่าสังเกตุอย่างหนึ่งคือ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พบว่าผู้คนไม่มีคววามกล้าที่ฝันใหญ่ต่อไป นิยมหันไปฝันเพื่อตัวเอง เลิกใฝ่ฝันเพื่อสังคม ซึ่งส่วนตัวคิดว่า โครงการประกวดหนังสั้นครั้งนี้จะเป็นการปลุกพลังขึ้นมาใหม่ เป็นความใฝฝันร่วมกัน เพราะชีวิตคนไม่อาจอยู่ได้โดยไร้ความฝัน มันเป็นชีวิตที่ไม่มีค่า ไม่สนุก ดังนั้นมนุษย์เราเกิดมาต้องกล้าที่เดินจะตามฝัน โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวก็ควรพร้อมที่จะจุดประกายสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาใหม่”

ทั้งนี้โครงการประกวดหนังสั้น “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”  เปิดรับสมัครเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี กลุ่มละ 5 คน โดยส่งรายละเอียดหนังสั้นความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 10 นาที สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ บ้านศิลปะรชฏ เลขที่ 52 ซอยสามเสน 5 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10230 หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pings.in.th

   

ดีเดย์ 1 พ.ค.ขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมคนไทยทุกกลุ่ม

ผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฎิรูปประเทศไทยครั้งที่ 3/2554  ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ ขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมชาวไทยทุกคน และการปล่อยสินเชื่อให้แรงงานนอกระบบ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฎิรูปประเทศไทยครั้งที่ 2/2554 โดยมีนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฎิรูปประเทศไทยของกระทรวงแรงงาน เรื่องการขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมชาวไทยทุกคน ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานอยู่ระหว่างให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 และคาดว่าจะประกาศใช้ได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554

ทั้งนี้จะมีการจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ของการขยายประกันสังคมภายในวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2554 โดยจะเริ่มดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการสินเชื่อไทยเข้มแข็งเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงสินเชื่อสถาบันการเงิน โดยในช่วงเย็นของวันนี้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีการหารือร่วมกับธนาคารต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อหาข้อสรุปโครงสร้างสินเชื่อของธนาคารแต่ละแห่ง ซึ่งจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ (ถนนกำแพงเพชร 2 อยู่ติดกับสวนจตุจักร)

สำหรับการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฎิรูปประเทศไทยครั้งต่อไปจะจัดให้มีการประชุมในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์  2554 ณ ทำเนียบรัฐบาล


   

ดร.วิโรจน์ เปิดผลวิจัยจวกรัฐเขียมเกิน คิดช่วยแรงงานนอกระบบ

เหตุติดกรอบวิธีคิด หวังเพียงไม่ให้เป็นภาระการเงินการคลัง และล็อกจ่ายเงินสมทบไม่เกินกึ่งหนึ่ง พยายามจำกัดค่าใช้จ่ายที่ลงไปสู่กลุ่มนี้  ขณะที่ดร.ณรงค์ ชี้ชัดแค่เริ่มต้นก็เดินผิดแล้ว แนะควรดึง ‘ลูกจ้างเกษตร’เข้าสู่ระบบประกันสังคมก่อน

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ดร.วิโรจน์ เปิดผลวิจัยจวกรัฐเขียมเกิน คิดช่วยแรงงานนอกระบบ

   

ครม.ไฟเขียวแก้ไขกฎหมายกองทุนประกันสังคม

เปิดทางให้แรงงานนอกระบบอาชีพต่าง ๆ เข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมตามที่รัฐบาลประกาศไว้ในโครงการประชาวิวัฒน์   สปส.เล็งปรับเปลี่ยนการทำงาน แยกระบบบัญชีเงินสมทบแรงงานนอกระบบ ออกจากกองทุนของผู้ประกันตนเดิม

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ครม.ไฟเขียวแก้ไขกฎหมายกองทุนประกันสังคม

   

หน้า 1 จาก 11

ข้อมูลสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย

สัมภาษณ์ - ปาฐกถา

ปฏิรูปประเทศไทย ในสื่อต่างๆ

ผู้เข้าชม เว็บไซต์

เรามี 2323 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security Office)

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ยืมเงิน