Font Size

Text Size
ปฏิรูปฯในสื่อต่างๆ

ไทยโพสต์ออนไลน์ :::: ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ การปฏิรูป..ของดีที่ต้องพยายาม

Recommend Print

  • เขียนโดย Thaireform
  • วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2011 เวลา 13:39 น.
SHARE STORE:
Digg
 

9 มิถุนายน 25554

ว่ากันว่าการทำความดีนั้นยากกว่าการทำไม่ดี แต่ถ้าลองพิจารณาให้ถ่องแท้แล้ว ผมว่าการทำความดีมันไม่ยากหรอกนะ..ถ้ามีความพยายาม แต่ในทางตรงกันข้าม การทำความชั่วนั้นมันง่ายกว่า  เราก็เลยเชื่อกันว่า ทำความดีมันแสนยากเข็ญ

คิดไปคิดมามันก็คงคล้ายกับสถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้ ที่ส่วนใหญ่จะตั้งข้อสังเกตในทำนองค่อนขอดว่า ..การปฏิรูปประเทศไทยเป็นแค่ความฝัน.. หรือบางรายก็วิพากษ์วิจารณ์แบบมองด้านลบให้เสียๆหายๆไปเลยว่า.. คณะกรรมการปฏิรูปเอย คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปเอย คือสาวกผู้รับใช้รัฐบาลอภิสิทธิ์...

ฟังแล้วอ่านแล้ว “คนนอก” อย่างผม แต่แอบเชียร์ให้การปฏิรูปเป็นจริงมาโดยตลอดยังรู้สึกท้อแท้ใจแทนเลยครับ

น่าสงสัยเหลือเกินครับว่า ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่อุตส่าห์มาร่วมกันระดมสมองเพื่อวางยุทธศาสตร์หรือโรดแม็พ เขียนพิมพ์เขียวกันอย่างขะมักเขม้น เพื่อผลักดันแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นสังคมที่ดีกว่า  มีสุขภาวะยั่งยืน สามารถพัฒนาสู่อนาคตที่แข็งแกร่งนั้น... เคยบ้างไหมที่อยากจะถอดใจ

โดยเฉพาะ..เมื่อมีความพยายามนำเสนอแนวทางการปฏิรูปต่อพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อให้นำไปเป็นนโยบายของพรรคและใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งที่กำลังคึกคักครึกโครมในยามนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาคสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แต่ปรากฏว่า แทบทุกพรรคการเมืองมิได้ใส่ใจต่อเนื้อหาสาระที่คณะกรรมการปฏิรูปพยายามผลักดัน และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะให้เท่าที่ควรจะเป็น  เพราะทุกพรรคการเมืองมุ่งเน้นนโยบายระยะสั้น ลด แลก แจก แถม สัญญิงสัญญาว่าจะให้ หวังเพียงคะแนนเสียงและความนิยมจากชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่

ความจริง..ผมก็ตั้งคำถามไปอย่างนั้นแหละครับ

เพราะผมค่อนข้างมั่นใจว่า  ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาช่วยทำงานการปฏิรูปไม่ใช่คนใจเสาะ เพียงแค่เจออุปสรรคจากความคิดที่แตกต่าง หรือจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่เข้าใจแล้วจะถอดใจ ไม่คิดที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยอีกต่อไป

มันก็คงเหมือนกับการทำความดีนั่นแหละ มันต้องใช้ความอดทน และความพยายามถึงจะบรรลุเป้าหมาย  ยิ่งเป็นความดีที่จะทำให้สังคมเปลี่ยนแปลง ผิดแผกไปจากที่เคยเป็น หรือแตกต่างจากความเคยชินในสังคมนั้นๆ  มันก็ต้องต่อสู้ทางความคิดบวกกับการใช้ระยะเวลาอีกยาวนาน

ของดี  ของแท้  มันไม่ได้มาง่ายๆ..จริงไหมครับ

ในแวดวงของผู้มองเห็นว่าการปฏิรูปจะเป็นทางออกในการนำพาประเทศหรือสังคมไทยให้พ้นออกจากวิกฤตที่ไม่พึงปรารถนา จึงมีหลักการคิดที่เห็นเป็นมติเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพว่า

การปฏิรูปจะสามารถเป็นจริงได้นั้น เราต้องปฏิรูปวิธีคิดของเราเสียก่อน

วิธีคิดแบบเดิม ย่อมก้าวข้ามพ้นสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ยกตัวอย่างสดๆร้อนๆ เหตุการณ์ที่เรือของบริษัท ไทยมารีน ซัพพลาย  ซึ่งบรรทุกน้ำตาลทรายแดงของกลุ่มไทยรุ่งเรือง ปริมาณ 2,400 ตัน ชนตอม่อล่ม ในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่มลงระหว่างที่เตรียมล่องไปสู่ปากแม่น้ำเพื่อขนขึ้นเรือเดินสมุทรลำเลียงต่อไปยังประเทศอินโดนีเซีย จนเป็นเหตุให้น้ำตาลทรายทั้งหมดละลายลงสู่แม่น้ำบริเวณดังกล่าว เกิดผลกระทบให้สัตว์น้ำจากอยุธยา อ่างทองและปทุมธานีตายลอยแพมหาศาล กระทั่งกรมประมงจำเป็นต้องตัดสินใจออกประกาศ ให้ลำน้ำเจ้าพระยาบริเวณพื้นที่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน  อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และ อ.สามโคก และอ.เมือง

ปทุมธานี เป็นเขตภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เนื่องจากได้เกิดมลพิษทางน้ำ

ถ้าเราคิดแบบเก่า ทำกันแบบเดิม เราคงใส่ใจแค่ถามหาความรับผิดชอบของเจ้าของเรือต่อกรณีดังกล่าว และเมื่อมีการเยียวยาก็ถือว่า..โอเค!

แต่วันนี้ หากคุณลองเข้าไปท่องตามเว็บไซต์ต่างๆ หรือคลิกเข้าไปตามโซเชียลเน็ตเวิร์คบรรดามีแพร่หลายในสังคม คุณก็จะพบว่า มีการเสนอแนะ และวิเคราะห์วิจารณ์ถึงแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆมากมายอย่างน่าสนใจ รวมทั้งการให้ข้อมูลที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์อันเกี่ยวกับน้ำตาลทรายเมื่อถูกน้ำกลายเป็นสารละลายหรือของเหลวอีกต่างหาก

โลกที่เปลี่ยนแปลงและความคิดที่เปลี่ยนไปเท่านั้นครับที่จะทำให้เราคิดต่างจากเดิม และค้นหาคำตอบว่า กรมเจ้าท่าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ  กรมโรงงานอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม สมควรจะต้องมีมาตรการอย่างไร เพื่อไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์เลวร้ายแบบเดียวกับที่กำลังเป็นอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา

สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า จะตระหนักเข้าใจว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 85 กำหนดให้เป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งที่รัฐต้องดำเนินการในการดูแลรักษาทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการจัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมถึงการดำเนินการส่งเสริม บำรุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

คำถามที่ไม่จำเป็นต้องรอคำตอบ จึงอยู่ที่ทุกคนในสังคมหากมองเห็นว่าการปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า ก็ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดของตัวเองครับ

ประเภทเอะอะก็บอกว่า ทำไม่ได้  หรืออ้างว่า ยากเกินกว่าจะทำ ตลอดจนโวยวายว่าฝันไปก็เสียเวลาเปล่าๆ สู้ปฏิวัติเสียให้รู้แล้วรู้เรื่องไป

ลองเปลี่ยนวิธีคิดให้เป็น ต้องทำให้ได้ และพยายามให้ถึงที่สุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มจากตัวเอง มันก็คือการปฏิรูปแล้ว จริงไหมครับ...

 

นายใฝ่ฝัน  ปฏิรูป


สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชลแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
You are here ปฏิรูปฯในสื่อต่างๆ
ยืมเงิน