หลายคนอาจไม่เคยรู้จักกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าโคมไฟแว่นขยายมาก่อน เพราะโคมไฟก็คือโคมไฟ และแว่นขยายก็ใช้งานแยกกัน ทำไมถึงนำมารวมกันได้ แต่สำหรับด้านงานอุตสาหกรรม หรือผู้ที่คลุกคลีอยู่ในไลน์ผลิต ย่อมรู้จักอุปกรณ์ชนิดนี้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น จะต้องมีโคมไฟแว่นขยายเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ประโยชน์ เพื่อตอบโจทย์ในด้านการส่องขยาย ตรวจสอบความมั่นคงของงาน ชิ้นส่วนผลิตต่างๆ สามารถนำมาใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมได้หลากหลายแบบ

เจาะลึกโคมไฟแว่นขยาย คืออะไร?

โคมไฟแว่นขยาย คือ อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง หรือเรียกว่า โคมไฟเลนส์ขยาย (Magnifying Lamp) ซึ่งเปรียบเสมือนกล้องจุลทรรศน์ลักษณะง่ายๆ ที่ใช้แสง ประกอบด้วยเลนส์นูนเพียงอย่างเดียว ถูกออกแบบเพื่อจุดประสงค์ที่ว่าต้องการขยายวัตถุ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้มองเห็นชัดเจนขึ้น โดยจะมีกำลังการขยายที่แตกต่างกันตามชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 3X,5 X,8 X,10X และ 20 X จะมีการขยายกำลังมากที่สุด เพียง 10 เท่า รองรับการใช้งานที่ต้องการงานที่ภาพคมชัด บางชนิดก็มีการปรับมุมององศาได้ถึง 360 องศา โคมไฟแว่นขยาย มีการเลือกใช้หลอดไฟอยู่ 2 แบบ คือ แบบ Fluorescence และ LED ถ้าเป็น LED สามารถใช้งานได้ดี เพราะมีแสงที่สบายตา อายุการใช้ยาวนานกว่า แบบ Fluorescence โคมไฟแว่นขยาย ให้ประโยชน์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม การตรวจสอบขนาดเล็ก งานผลิตต่างๆที่ต้องการเสถีรภาพสูง คลินิกเสริมความงาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จิลเวลรี่ รวมถึงการใช้ด้านช่างทั่วๆไป

ประเภทของโคมไฟแว่นขยายมีอยู่ 6 แบบ คือ

  1. โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ
  2. โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ
  3. โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ แบบXY
  4. โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ แบบสวิง
  5. โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ กันไฟฟ้าสถิต
  6. โคมไฟแว่นขยาย ชนิดไฟ LED

ที่มา: http://www.magnifying-lamp.in.th/

ความรู้นี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่?

threformer

Leave a Reply