รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10510 ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
10510 ทรายกองดินใต้ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
10510 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
10510 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
10510 สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 5 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์มีนบุรี(10510) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 10510
2. แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 10510
3. แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 10510
4. แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 10510
5. แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 10510

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- รถยนต์มีนบุรี จุดที่ 1 จุดที่ 1 บริเวณสำนักงานเขตคลองสามวา ถนนเลียบคลองสอง บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด