รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10110 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พระโขนง(10110) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระโขนง รหัสไปรษณีย์ 10110
2. แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระโขนง รหัสไปรษณีย์ 10110

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 6 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10111 ไปรษณีย์คลองเตย 1422/2,1424 ซอยศิรินทร์ 6 ถนนพระราม 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร
10112 ไปรษณีย์นานา 118-122 ถนนสุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร
10113 ไปรษณีย์สันติสุข 782-784 ถนนสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร
10115 ไปรษณีย์กล้วยน้ำไท 77/3-4 ซอยกล้วยน้ำไท 42 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร
10342 ไปรษณีย์ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ภายในอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร
- พระโขนง สาขา 1 690 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถนนสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด