รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10900 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 5 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร(10900) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จตุจักร รหัสไปรษณีย์ 10900
2. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จตุจักร รหัสไปรษณีย์ 10900
3. แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จตุจักร รหัสไปรษณีย์ 10900
4. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จตุจักร รหัสไปรษณีย์ 10900
5. แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จตุจักร รหัสไปรษณีย์ 10900

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 10 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10901 ไปรษณีย์สามแยกลาดพร้าว 228/24-25 ถนนลาดพร้าว จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10902 ไปรษณีย์เสนานิคม 1895/91-93 ซอยพหลโยธิน 37/1 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10903 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 หมู่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10904 ไปรษณีย์จันทรเกษม ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10905 ไปรษณีย์ซันทาวเวอร์ส 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น G ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10906 ไปรษณีย์ตึกช้าง 3300 ห้อง 115 ชั้น 1 อาคารตึกช้าง โซนซี ถนนพหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10907 ไปรษณีย์ยุติธรรม อาคารสโมสรศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10908 ไปรษณีย์สำนักงานใหญ่ ปตท. สำนักงานใหญ่ ปตท. เลขที่ 555 หมู่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร
- รถยนต์จตุจักร จุดที่ 3 จุดที่ 3 บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ (ตรงข้ามเรือนจำคลองเปรม) ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ตลาดนัดสวนจตุจักร บริเวณสำนักงานตลาดนัดสวนจตุจักร ถนนกำแพงเพชร จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด