รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10150 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางขุนเทียน(10150) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางขุนเทียน รหัสไปรษณีย์ 10150
2. แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางขุนเทียน รหัสไปรษณีย์ 10150

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 5 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ กรีนเวลท์ บิ๊กซี พระราม 2 ภายในโครงการกรีนเวลท์ (ศูนย์การค้าบิ๊กซี พระราม 2) ห้องเลขที่ 113/2, 114/1 A,B 282 ถนนพระามที่ 2 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์แสมดำ อาคารปฏิบัติการไปรษณีย์แสมดำ เลขที่ 38/1 ถนนกาญจนาภิเษก แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10152 ไปรษณีย์เซ็นทรัลพระราม 2 160 ถนนพระราม 2 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์บางขุนเทียน จุดที่ 2 บริเวณหน้าบริษัท แลมป์ตั้นไลท์ติ้งเทคโนโลยี จำกัด ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์รางโพธิ์ 40/7 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 ซอย 82 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด