รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10220 ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร หมู่ 1-7
10230 ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร หมู่ 8-10
10220 อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์รามอินทรา(10220) และ ที่ทำการไปรษณีย์จรเข้บัว(10230) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. หมู่ 1-7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รามอินทรา รหัสไปรษณีย์ 10220
2. หมู่ 8-10 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จรเข้บัว รหัสไปรษณีย์ 10230
3. แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รามอินทรา รหัสไปรษณีย์ 10220

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10221 ไปรษณีย์สะพานใหม่ 274, 276 ถนนพหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
10223 ไปรษณีย์ไตรรัตน์ 60/10-11 หมู่ 2 ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์จตุจักร จุดที่ 1 บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด