รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10230 จรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
10230 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์จรเข้บัว(10230) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จรเข้บัว รหัสไปรษณีย์ 10230
2. แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จรเข้บัว รหัสไปรษณีย์ 10230

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10232 ไปรษณีย์ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากโชคชัย 4 444 ถนนลาดพร้าว-วังหิน ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ยูนิตที่ KG01 ชั้น G ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อิสต์วิลล์ เลขที่ 69, 69/1, 69/2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด