รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10250 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 1 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช(10250) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่อนนุช รหัสไปรษณีย์ 10250

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 4 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10251 ไปรษณีย์พัฒนาการ 982 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
10253 ไปรษณีย์สวนหลวง 28 ซอยอ่อนนุช 28 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
10255 ไปรษณีย์ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากอ่อนนุช 28 28 ซอยอ่อนนุช 28 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ธัญญาพาร์ค 735,735/1-8 ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด