รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10240 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร หมู่ 1-11
10250 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร หมู่ 12-17
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 1 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจั่น(10240) และ ที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช(10250) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. หมู่ 1-11 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองจั่น รหัสไปรษณีย์ 10240
2. หมู่ 12-17 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่อนนุช รหัสไปรษณีย์ 10250