รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชย รหัสไปรษณีย์ 10100
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PLUBPLACHAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
21, 25, 27 ซอยนาคราช ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 224 6553
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชย รหัสไปรษณีย์ 10100
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 17.00
อังคาร 08.00 - 17.00
พุธ 08.00 - 17.00
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00
ศุกร์ 08.00 - 17.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์พลับพลาไชย รหัสไปรษณีย์ 10100
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10100 คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
10100 บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
10100 ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
10100 วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
10100 วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
10100 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
10100 ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
10100 สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 แขวง ได้แก่แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร,แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร,แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร,แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร,แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร,แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร,แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร,และแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร