รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา รหัสไปรษณีย์ 10120
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
YANNAWA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
1379 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 287 2539, 02 287 3035, 02 287 3036
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา รหัสไปรษณีย์ 10120
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 19.00
อังคาร 08.00 - 19.00
พุธ 08.00 - 19.00
พฤหัสบดี 08.00 - 19.00
ศุกร์ 08.00 - 19.00
เสาร์ 09.00 - 16.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ยานนาวา รหัสไปรษณีย์ 10120
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10120 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10120 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10120 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10120 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อาคารลุมพินีทาวเวอร์
10120 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
10120 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
10120 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร
10120 ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร
10120 ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 9 แขวง ได้แก่แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร,แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร,แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร,แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร,แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร,แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร,แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร,และแขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร