รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ตลิ่งชัน รหัสไปรษณีย์ 10170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ตลิ่งชัน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
TALING CHAN POST POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
49/2 หมู่ 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 448 5034,02 448 5701,02 448 6413, 02 884 1275
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ตลิ่งชัน รหัสไปรษณีย์ 10170
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ตลิ่งชัน รหัสไปรษณีย์ 10170
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10170 คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10170 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ตลิ่งชัน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 แขวง ได้แก่แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร,แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร,แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร,แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร,แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร,แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร,แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร,และแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร