รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ รหัสไปรษณีย์ 10210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAKSI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
88 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 573 0035, 02 573 7142, 02 574 0233
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ รหัสไปรษณีย์ 10210
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์หลักสี่ รหัสไปรษณีย์ 10210
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10210 ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10210 สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10210 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
10210 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10210 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 แขวง ได้แก่แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร,แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร,แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร,แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร,และแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร