รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช รหัสไปรษณีย์ 10250
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช
ชื่อภาษาอังกฤษ :
ON NUT POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
2020 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 321 2140, 02 321 2611, 02 321 2626, 02 321 8300
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช รหัสไปรษณีย์ 10250
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 17.00
อังคาร 08.00 - 17.00
พุธ 08.00 - 17.00
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00
ศุกร์ 08.00 - 17.00
เสาร์ 08.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์อ่อนนุช รหัสไปรษณีย์ 10250
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10250 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เฉพาะหมู่บ้านเสรี
10250 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
10250 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร หมู่ 12-17
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 6 แขวง ได้แก่แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร,แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร,แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร,แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร,แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร,และแขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร