รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต รหัสไปรษณีย์ 10300
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต
ชื่อภาษาอังกฤษ :
DUSIT POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
954 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 243 0515, 02 243 0516
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต รหัสไปรษณีย์ 10300
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 17.00
อังคาร 08.00 - 17.00
พุธ 08.00 - 17.00
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00
ศุกร์ 08.00 - 17.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ดุสิต รหัสไปรษณีย์ 10300
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10300 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งแขวง ยกเว้นภายในพระราชวังดุสิต
10300 สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ดุสิต มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 แขวง ได้แก่แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร,แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร,แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร,แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร,และแขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร