รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าว รหัสไปรษณีย์ 10310
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าว
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAT PHRAO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
2299 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 514 0014, 02 530 6355, 02 538 3009
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าว รหัสไปรษณีย์ 10310
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ลาดพร้าว รหัสไปรษณีย์ 10310
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10310 คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เฉพาะ ถนนลาดพร้าว ฝั่งที่เป็นเลขคี่ตั้งแต่ ลาดพร้าว 79 ถึง ลาดพร้าว 101
10310 พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เฉพาะ ถนนลาดพร้าว ฝั่งที่เป็นเลขคู่ตั้งแต่ ลาดพร้าว 88 ถึง ลาดพร้าว 128 และถนนรามคำแหง ซอย 9, 21, 39, 43/1, 53, 65 และถนนศรีวรา (ทาวน์อินทาวน์) และ ถนนอินทราภรณ์
10310 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เฉพาะ ถนนลาดพร้าว ฝั่งที่เป็นเลขคู่ตั้งแต่ ลาดพร้าว 48/1 ถึง ลาดพร้าว 84
10310 สะพานสอง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เฉพาะ ถนนลาดพร้าว ฝั่งที่เป็นเลขคี่ตั้งแต่ ลาดพร้าว 45/1 ถึง ลาดพร้าว 71
10310 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าว มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 แขวง ได้แก่แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร,แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร,แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร,แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร,แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร,แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร,และแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร