รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ กรีนเวลท์ บิ๊กซี พระราม 2 รหัสไปรษณีย์
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ กรีนเวลท์ บิ๊กซี พระราม 2
ชื่อภาษาอังกฤษ :
GREEN WEALTH BIG C RAMA 2 POSTAL COUNTER
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
ภายในโครงการกรีนเวลท์ (ศูนย์การค้าบิ๊กซี พระราม 2) ห้องเลขที่ 113/2, 114/1 A,B 282 ถนนพระามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์แสมดำ รหัสไปรษณีย์
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์แสมดำ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAMAE DAM POSTAL COUNTER
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
อาคารปฏิบัติการไปรษณีย์แสมดำ เลขที่ 38/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 416 0722, 02 416 0723
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่ทำการไปรษณีย์สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 1 รหัสไปรษณีย์
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 1
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NAKORN LUANG 1 POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
1551 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 279 8048, 02 270 1530, 02 279 9947
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ สนามหลวง 2 รหัสไปรษณีย์
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ สนามหลวง 2
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SANAM LUANG 2 POSTAL COUNTER
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
ภายในโครงการเจนพลัสมอลล์ (ตลาดนัดสนามหลวง 2) ชั้น 1 อาคาร B เลขที่ 195/1 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 487 3235
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ รหัสไปรษณีย์
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
GOVERNMENT CENTER POSTAL COUNTER
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
ห้องเลขที่ 189 ชั้น 1 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ Botany รหัสไปรษณีย์
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ Botany
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BOTANY THE LIFESTYLE PARK POSTAL COUNTER
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
โครงการ Botany The Lifestyle Park ห้องเลขที่ B6 เลขที่ 19/10 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ :
-
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ MT ARENA ลำลูกกาคลอง 2 รหัสไปรษณีย์
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ MT ARENA ลำลูกกาคลอง 2
ชื่อภาษาอังกฤษ :
MT ARENA POSTAL COUNTER
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
โครงการ MT ARENA เลขที่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 531 9288
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัสไปรษณีย์
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PRINCE OF SONGKHLA UNIVERSITY POSTAL COUNTER
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หมายเลขโทรศัพท์ :
-
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์คลองหอยโข่ง รหัสไปรษณีย์
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์คลองหอยโข่ง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG HOI KHOG POSTAL COUNTER
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 1 ตำบล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
หมายเลขโทรศัพท์ :
-
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์คูหาสวรรค์ รหัสไปรษณีย์
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์คูหาสวรรค์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHUHASAWAN POSTAL COUNTER
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
เลขที่ 86 ถนนผดุงดอนยอ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
หมายเลขโทรศัพท์ :
-
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์หนองทะเล รหัสไปรษณีย์
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์หนองทะเล
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NONG THALE POSTAL COUNTER
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
เลขที่ 277 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ :
-
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 8(ปข.8)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์หนองทะเล รหัสไปรษณีย์
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 10.00 - 18.00
อังคาร 10.00 - 18.00
พุธ 10.00 - 18.00
พฤหัสบดี 10.00 - 18.00
ศุกร์ 10.00 - 18.00
เสาร์ 10.00 - 13.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์หนองทะเล รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
ที่ทำการไปรษณีย์เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์หนองทะเลไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุ ทำหน้าที่รับฝากไปรษณีย์และบริการอื่น ๆ เท่านั้น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด