รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง รหัสไปรษณีย์ 10330
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
RONG MUANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
9 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 214 2764, 02 214 0338, 02 216 8817
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง รหัสไปรษณีย์ 10330
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 16.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์รองเมือง รหัสไปรษณีย์ 10330
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10330 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทั้งแขวง ยกเว้นอาคารวิทยุคอมเพล็กซ์, บ้านปทุมวัน, ปทุมวันรีสอร์ท,ศาลแขวงปทุมวัน,อาคารลุมพินีทาวเวอร์,อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 แขวง ได้แก่แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,และแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร