รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน รหัสไปรษณีย์ 10400
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAMSEN NAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
1549 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 270 1530, 02 279 8048
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน รหัสไปรษณีย์ 10400
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 23.00
อังคาร 08.00 - 23.00
พุธ 08.00 - 23.00
พฤหัสบดี 08.00 - 23.00
ศุกร์ 08.00 - 23.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์สามเสนใน รหัสไปรษณีย์ 10400
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10400 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อาคารวิทยุคอมเพล็กซ์ บ้านปทุมวัน ปทุมวันรีสอร์ท และ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลม
10400 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร
10400 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400 มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 แขวง ได้แก่แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร,แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร,แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร,แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร,แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร,และแขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร