รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ลาดกระบัง รหัสไปรษณีย์ 10520
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ลาดกระบัง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAT KRABANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
21/2 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 737 4831, 02 737 4833, 02 737 4835
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ลาดกระบัง รหัสไปรษณีย์ 10520
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ลาดกระบัง รหัสไปรษณีย์ 10520
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10520 ขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520 คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520 คลองสาม ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520 ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520 ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ลาดกระบัง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 6 แขวง ได้แก่แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร,แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร,แขวงคลองสาม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร,แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร,แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร,และแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร