รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร รหัสไปรษณีย์ 10900
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
CHATUCHAK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
2279 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 562 0226, 02 579 0550, 02 579 2720, 02 579 7443
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร รหัสไปรษณีย์ 10900
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์จตุจักร รหัสไปรษณีย์ 10900
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10900 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 แขวง ได้แก่แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร,แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร,แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร,แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร,และแขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร