รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THA RUEA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
439/4 ถนนเทศบาล 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 341 063
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13130 จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา หมู่ 6
13130 บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 10 ตำบล ได้แก่ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา