รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช
ชื่อภาษาอังกฤษ :
MAHA RAT POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
6/21 หมู่ 4 ถนนชาญวิวัฒน์ ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 389 110
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13150 กะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 น้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 บ้านใหม่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
13150 หัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 12 ตำบล ได้แก่ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา