รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
WANG NOI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
40 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 271 022
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13170 บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13170 ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 13180)
13170 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
13170 หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 11 ตำบล ได้แก่ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา