รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์ รหัสไปรษณีย์ 13180
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PRATU NAM PHRA IN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
116 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 361 261
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์ รหัสไปรษณีย์ 13180
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์ รหัสไปรษณีย์ 13180
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13180 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13180 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา หมู่ 5
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 2 ตำบล ได้แก่ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา