รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG SAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
91 หมู่ 4 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 371 034
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13190 กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 โคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านแป้ง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 หน้าไม้ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
13190 ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 19 ตำบล ได้แก่ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา