รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
UTHAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
31 หมู่ 13 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 356 203
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13210 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 2 ใช้รหัส 13000)
13210 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 บ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 10 ตำบล ได้แก่ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา