รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG PAHAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
126/39 หมู่ 6 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 381 298
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13220 ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 ตานิม บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 ทางกลาง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บางนางร้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บางเพลิง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 บ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 เสาธง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
13220 หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 17 ตำบล ได้แก่ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา