รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAT BUA LUANG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
139/1 หมู่ 3 ถนนลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ซอยเทศบาล 8 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 379 225
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13230 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
13230 หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา