รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
BANG SAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
104/3 หมู่ 3 ถนนเจ้าเจ็ด-บางซ้าย ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 282 063
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13270 แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13270 เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13270 เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13270 บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13270 ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
13270 วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 6 ตำบล ได้แก่ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา