รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAT CHADO POST POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
54 หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 391 579
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
13280 จักราช ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 ดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 ลำตะเคียน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
13280 หนองน้ำใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,และตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา