รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์วิเศษชัยชาญ รหัสไปรษณีย์ 14110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์วิเศษชัยชาญ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
WISET CHAI CHAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
187 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 631 403
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์วิเศษชัยชาญ รหัสไปรษณีย์ 14110
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์วิเศษชัยชาญ รหัสไปรษณีย์ 14110
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
14110 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
14110 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
14110 ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
14110 บางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
14110 ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
14110 ไผ่ดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
14110 ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
14110 ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
14110 ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
14110 ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
14110 สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
14110 สี่ร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
14110 หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
14110 ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
14110 หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์วิเศษชัยชาญ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 15 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง,ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง,และตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง