รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PA MOK POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
920/ข หมู่ 2 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ :
035 661 346
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ป่าโมก รหัสไปรษณีย์ 14130
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
14130 นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง
14130 บางปลากด ป่าโมก อ่างทอง
14130 บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง
14130 ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง
14130 โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง
14130 โรงช้าง ป่าโมก อ่างทอง
14130 สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
14130 เอกราช ป่าโมก อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ป่าโมก มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 ตำบล ได้แก่ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง,ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง,ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง,ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง,ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง,ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง,ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง,และตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง