รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์ รหัสไปรษณีย์ 18250
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHOTCHASIT POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
25 หมู่ 10 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
036 311 375
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์ รหัสไปรษณีย์ 18250
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์คชสิทธิ์ รหัสไปรษณีย์ 18250
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
18250 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา หมู่ 5
18250 คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี
18250 โคกตูม หนองแค สระบุรี
18250 โพนทอง หนองแค สระบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 ตำบล ได้แก่ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดสระบุรี,ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี,ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี,และตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี