รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PAK NAM KRASAE POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
98 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 661 250
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
21170 คลองปูน แกลง ระยอง
21170 ปากน้ำประแสร์ แกลง ระยอง
21170 พังราด แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,และตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง