รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ขลุง รหัสไปรษณีย์ 22110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ขลุง
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLUNG POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
41 ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
039 441 084
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ขลุง รหัสไปรษณีย์ 22110
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ขลุง รหัสไปรษณีย์ 22110
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
22110 เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
22110 ขลุง ขลุง จันทบุรี
22110 ซึ้ง ขลุง จันทบุรี
22110 ตกพรม ขลุง จันทบุรี
22110 ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี
22110 ตะปอน ขลุง จันทบุรี
22110 บ่อ ขลุง จันทบุรี
22110 บางชัน ขลุง จันทบุรี
22110 มาบไพ ขลุง จันทบุรี
22110 วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี
22110 วันยาว ขลุง จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ขลุง มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 11 ตำบล ได้แก่ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี,ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี,ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี,ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี,ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี,ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี,ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี,ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี,ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี,ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี,และตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี