รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์แหลมสิงห์
ชื่อภาษาอังกฤษ :
LAEM SING POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
38/1 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
039 399 9062
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์แหลมสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 22130
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
22130 เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี
22130 หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์แหลมสิงห์ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี,และตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี