รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน รหัสไปรษณีย์ 22140
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PONG NAM RON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
22 หมู่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
039 387 022
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน รหัสไปรษณีย์ 22140
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน รหัสไปรษณีย์ 22140
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
22140 คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 หนองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี,ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี,ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี,ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี,และตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี