รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์มะขาม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
MAKHAM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
229/10 หมู่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
039 361 132
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
22150 บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี
22150 ฉมัน มะขาม จันทบุรี
22150 ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี
22150 ปัถวี มะขาม จันทบุรี
22150 มะขาม มะขาม จันทบุรี
22150 วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี
22150 อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์มะขาม มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี,ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี,ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี,ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี,ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี,ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี,และตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี