รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม
ชื่อภาษาอังกฤษ :
NA YAI AM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
86/43-45 หมู่ 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
039 371 032
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
22160 แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 สามพี่น้อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 กองดิน แกลง ระยอง
22160 ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
22160 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 ตำบล ได้แก่ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี,ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี,ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี,ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี,ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี,ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดจันทบุรี,ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี,และตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี