รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา
ชื่อภาษาอังกฤษ :
THUNG BENCHA POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
248 หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
039 395 159
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
22170 เขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 โขมง ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 รำพัน ท่าใหม่ จันทบุรี
22170 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
22170 วังโตนด นายายอาม จันทบุรี
22170 วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี
22170 สนามไชย นายายอาม จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 8 ตำบล ได้แก่ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี,ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี,ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี,และตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี