รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์พลิ้ว รหัสไปรษณีย์ 22190
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์พลิ้ว
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PHLIO POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
42/1 หมู่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
039 458 028
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์พลิ้ว รหัสไปรษณีย์ 22190
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์พลิ้ว รหัสไปรษณีย์ 22190
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
22190 คลองน้ำเค็ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
22190 บางสระเก้า แหลมสิงห์ จันทบุรี
22190 พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์พลิ้ว มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 3 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี,และตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี