รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHAO KHITCHAKUT POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
2/46 หมู่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ :
039 452 396
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
22210 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 5 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี,ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี,และตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี