รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร
ชื่อภาษาอังกฤษ :
SAMUT SAKHON POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
22/2 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 413 179
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
74000 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 โกรกกราก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 ท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
74000 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 18 ตำบล ได้แก่ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร,และตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร