รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KRATHUM BAEN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
79 หมู่ 1 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
034 471 800
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 7(ปข.7)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 12.00
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
74110 คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
74110 หนองนกไข่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 9 ตำบล ได้แก่ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร,ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร,และตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร