รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KRAM POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
149 หมู่ 1 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
หมายเลขโทรศัพท์ :
038 657 199
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ ปิดทำการ
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
21190 กร่ำ แกลง ระยอง
21190 ชากพง แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 2 ตำบล ได้แก่ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,และตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง