รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์คลองจั่น รหัสไปรษณีย์ 10240
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์คลองจั่น
ชื่อภาษาอังกฤษ :
KHLONG CHAN POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
74 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ :
02 375 0403, 02 377 0818, 02 377 6509
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์คลองจั่น
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.00 - 20.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 20.00
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00
ศุกร์ 08.00 - 20.00
เสาร์ 08.00 - 17.00
อาทิตย์ 08.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์คลองจั่น
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10240 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10240 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทั้งแขวง ยกเว้นหมู่บ้านเสรี
10240 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร หมู่ 1-6, 13
10240 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร หมู่ 1-11
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์คลองจั่น มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 4 แขวง ได้แก่แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร,แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร,แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร,และแขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร